Ko‘mak xizmati: +998-99-000-777-3
Ko‘mak xizmati:
+998-99-000-777-3

Buyurtma qilish

1

Saytda ro‘yxatdan o‘ting

2

Savatga tovarlarni qo‘shing

3

Yoki bizning AQSHdagi omborimizni ko‘rsatgan holda o‘zingiz xarid qiling

6

Jo‘natmani qabul qilasiz

5

5-7 kundan so‘ng sizning tovarlaringizni O‘zbеkistonda ko‘rsatilgan manzilga yеtkazamiz

4

Biz xaridlaringizni jamlab, O‘zbеkistonga jo‘natamiz

1

Saytda ro‘yxatdan o‘ting

2

Savatga tovarlarni qo‘shing

3

Yoki bizning AQSHdagi omborimizni ko‘rsatgan holda o‘zingiz xarid qiling

4

Biz xaridlaringizni jamlab, O‘zbеkistonga jo‘natamiz

5

5-7 kundan so‘ng sizning tovarlaringizni O‘zbеkistonda ko‘rsatilgan manzilga yеtkazamiz

6

Jo‘natmani qabul qilasiz